Over ons

De Algemene Muziekvereniging Zeewolde is officieel opgericht tijdens de oprichtingsvergadering op 31 oktober 1984 in door Gerrit Wolthuis, Martin Krebbers en Jan Hoeve, samen met Marjan Hartgers en J. Verschoor.  In het toen nog maar enkele honderden inwoners tellende jonge dorp werd door drie inwoners van het eerste uur besloten, dat in zo’n startend dorp een muziekvereniging niet mocht ontbreken. De heren Gerrit Wolthuis, Martin Krebbers en Jan Hoeve vormden respectievelijk de voorzitter, secretaris en penningmeester van de op te richten muziekvereniging. Met z’n drieën stapten zij naar notaris Vos te Dronten om de oprichting van de Algemene Muziekvereniging Zeewolde in een akte te laten vastleggen. Gerrit, Martin en Jan kregen een club enthousiaste mensen bij elkaar die lid werden van de AMVZ. Tevens werd er een dirigent gezocht en gevonden: Jan Maat uit Almere. Gezamenlijk werd besloten om van de muziekvereniging een fanfare orkest te maken en al snel werden instrumenten aangekocht voor een fanfare bezetting.

Van de eerste leden, ongeveer 20 stuks, kon de helft reeds een instrument bespelen, de andere helft moest dit gaandeweg nog leren. De eerst repetities werden gehouden in november 1985. Dirigent Jan Maat gaf tijdens de repetities klassikaal muziekles voor degenen die nog maar net begonnen met blazen. Het allereerste optreden was de intocht van Sinterklaas, eind november 1985. De kleine AMVZ werd op een boerenkar met tractor rondgereden terwijl er eenvoudige Sinterklaasliedjes werden gespeeld. Veel partijtjes waren nog sterk vereenvoudigd door dirigent Jan Maat, zodat bijna iedereen mee kon doen. Het was die dag super-koud, sommige ventielen vroren vast, maar een optreden om nooit te vergeten. Met het groeien van het inwoners aantal groeide ook de AMVZ. Al snel kwamen er muzikanten van elders in Zeewolde wonen en zij gingen natuurlijk meespelen bij de AMVZ. Zo ontstond toch al redelijk snel een aardig fanfare orkest waar de dirigent mee aan de slag kon. De leerlingen van het eerste uur werden verder bijgespijkerd door Jan Maat en al in 1987 werd er begonnen met het werven van jonge leerlingen om een kweekvijver voor het grote orkest te creëren. In september 1987 startte Jan Maat met de opleiding van 30 jonge kinderen. Zij kregen gezamenlijk in klassikaal verband les, een bijna onmogelijke opgave, maar hij deed het! Van deze 30 kinderen haalden uiteindelijk maar 5 het orkest, momenteel zitten er nog twee van deze eerste leerlingen bij de AMVZ.

Langzamerhand ontstond er een volwaardige fanfare en werden de eerste concerten georganiseerd. Zo werd er een bevrijdingsconcert gegeven op 5 mei en later ontstonden de schuurconcerten, deze concerten werden gehouden in een boerenschuur in het buitengebied. Dit laatste concert is uitgegroeid naar het jaarlijkse Promsconcert.

In november 1991 deed de AMVZ voor het eerst mee aan een concours van de KNF. Zij kwam daarbij uit in de introductie-afdeling en werd na het behalen van een eerste prijs geplaatst in de eerst afdeling. In november 1993 werd er weer deelgenomen aan een concours en ook hierbij behaalde de AMVZ een eerste prijs. In november 1996 nam de AMVZ deel aan een KNF concours in Zwolle, hier behaalde zij een eerste prijs met promotie, waardoor zij in de afdeling Uitmuntendheid terecht kwam.

In de loop van de tijd ontstond de behoefte aan een drumband, zo kon de AMVZ haar marcherende taken in het dorp beter vervullen. Tot juni 2002 heeft de drumband onder leiding gestaan van drumband instructeur Gerhard Mulderij. De drumband kende in haar bestaan vele hoogte- en dieptepunten. In juni 2002 werd besloten de drumband, waaruit de laatste jaren ook een marchingband was ontstaan, op te heffen wegens te weinig leden.

Jan Maat, dirigent van het eerste uur, vertrok in maart 1998. Hij heeft de AMVZ laten groeien van bijna niets naar een volwaardig fanfare orkest. Het werd tijd voor nieuw bloed, nieuwe inzichten en nieuwe visies. Nadat Rene Schumacher uit Almere tijdelijk het dirigeerstokje overnam van Jan Maat, kreeg de AMVZ in september 1998 een nieuwe vaste dirigent: Wouter Isiger, 19 jaar jong en zeer getalenteerd. De AMVZ heeft veel geleerd van Wouter, maar helaas lukte de samenwerking tussen Wouter en de AMVZ niet. Daardoor besloot hij te vertrekken in december 1999 en zo kwam het dat Rene Schumacher de AMVZ weer tijdelijk uit de brand hielp. In juni 2000 kreeg de AMVZ Ralph Peters als dirigent. Met Ralph heeft de AMVZ reeds diverse succesvolle concerten gegeven. Daarnaast is Ralph een eigen lesprogramma voor leerlingen gestart en leidt hij een opstap-ensemble van de AMVZ. In 2004 heeft Ralph zijn plaats als dirigent weer afgegeven aan Rene Schumacher, die de vereniging weer leiding gaf totdat Frank Bollebakker per 1 September 2004 zijn plaats weer heeft ingenomen.

In 2016 zijn de Nep-Tunes opnieuw in het leven geroepen. In de jaren 90 hebben zij ook al meer dan 10 bestaan. Zij vormen een groep enthousiaste muzikanten die minder formele evenementen luister bij zetten met vrolijke en meeslepende muziek.

In September 2018 neemt Frank Bollebakker afscheid als dirigent van AMVZ. Tot aan het moment dat een nieuwe dirigent is aangesteld wordt de functie waargenomen door Arno Groeneveld.

Vanaf 7 Mei 2019 neem Jan Schoonhoven het dirigeerstokje over om AMVZ verder muzikaal te leiden. Na een jaar bleek deze samenwerking toch geen succes en is het stokje weer tijdelijk overgedragen aan Arno Groeneveld.
2020 is een vreemd jaar voor AMVZ. Door de diverse Corona maatregelen is het slechts zeer beperkt mogelijk samen muziek te maken. In dezelfde periode staat ook het kiezen van een andere dirigent op het programma.

Marten Miedema

Marten Miedema

Dirigent Concertorkest

Marten Miedema werd geboren te Witmarsum. Na de middelbare school vervolgde hij zijn opleiding aan de toenmalige Muziek Pedagogische Academie te Leeuwarden. Hij studeerde hoofdvak trompet bij Jan Holtrop, hoofdvak HaFaBra-direke bij Henk van Loo sr. en Jan de Haan en verder bijvak piano bij Robert Harris.
In 1986 studeerde hij af als Docerend Musicus en is momenteel werkzaam als docent trompet, examencoördinator en hoofd korpsopleiding bij het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk te Sneek. Ook is Marten als trompetdocent werkzaam voor de Fryske Blaas Akademy. In 1987 behaalde hij het praktijkdiploma HaFaBra-direktie.

Tijdens zijn studie speelde Marten als (es-)cornerst en bugellist o.a. bij Brassband ‘It Heideblomke’ en de ‘Aegon’-brassband. Als trompettist was hij jarenlang verbonden aan het Frysk Fanfare Orkest waarvan hij tevens medeoprichter is. Tijdens zijn loopbaan als dirigent had hij onder meer de leiding over: Fanfare ‘Melodia’ Wyckel, Fanfare ‘Nij Libben’ Witmarsum, Fanfare ‘Excelsior’ Nijland, Brassband ‘Looft Den Heere’ Wirdum, Brassband ‘Crescendo’ Workum en Harmonieorkest ‘Euphonia’ Wommels. Naast zijn werk als dirigent/muziekdocent is Marten Miedema actief als arrangeur en jurylid.

Catharina Keekstra

Catharina Keekstra

Dirigent Opleidingsorkest

Catharina Keekstra-Veldema is voorbeeld van hoe je kan uitgroeien van een muzikant van de vereniging met veel ambities. Inmiddels is zij muzikaal leider van het opleidingsorkest en geeft zij de leerlingen les op koperinstrumenten. Om dit te kunnen bereiken is zij erg actief geweest met diverse zelfstudies.

Catharina is geboren in Holwerd en is daar begonnen op haar 8e met de eerste trompetlessen via de vereniging en de muziekschool. Al gauw kreeg zij privéles van Siemen Hoekstra. Toen zij samen met haar man Ido in Zeewolde kwam wonen heeft ze les gehad van Edith Post. Ze is altijd een fanatieke trompettist geweest en heeft vele jaren meegedaan met solisten concoursen oa Top solistenconcours in Elburg en Jan Gregoor concours in Beverwijk op haar 16e.
Zij heeft in Friesland bij verschillende orkesten gespeeld waaronder het Fries jeugdharmonie orkest olv Piebe Bakker en Tseard Verbeek. Verschillende brassbands, fanfares en harmonie orkesten veelal samen met haar broer. En heeft samen met haar broer (slagwerker) ook nog een leerzame directie cursus gevolgd bij Piebe Bakker.
Op dit moment speelt zij bij de AMVZ en Hineni Symfonie orkest. Invallen doet ze ook in Wilnis en Ermelo wanneer dat nodig is.

In 1999 is bij de AMVZ een opleidingsorkest opgericht waar ze dirigent van is. Om dit een beetje in goede banen te kunnen leiden heeft ze nog een aantal directie lessen gevolgd bij Ralph Peters.

Ze geeft zelf aan: “De jeugd heeft de toekomst en het is heerlijk om met deze doelgroep te werken. Maar ook met volwassenen musiceren is geweldig.”

Muziekles

De muzieklessen op koperinstrumenten worden verzorgd door Catharina Keekstra. De trombonelessen worden gegeven door Hester Keekstra. Deze lessen vinden momenteel plaats op maandag middag in Open Haven.

Als saxofoondocent heeft AMVZ een afspraak met John Leenders. Met hem kan in overleg worden bepaald welke lessen er te volgen zijn bij hem.

Praktische info

Fanfare repetities
De repetities van het concertorkest worden gehouden op de dinsdagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur in Open Haven onder leiding van Marten Miedema. Er is koffiepauze van 21.00 tot 21.15 uur.

Opleidingsorkest repetities
Het opleidingsorkest repeteert dinsdagavond in Open Haven van 18:45 tot 19:45 uur onder leiding van Catharina Keekstra

Nep-Tunes repetities
Dweilorkest Nep-Tunes repeteert om de week op vrijdagavond in basisschool de Toermalijn in Zeewolde van 20:00 tot 22:00 uur.

Muzieklessen
In overleg met de betreffende docent.

De contributies
De contributies zijn als volgt vastgesteld:
Bedragen zijn per maand:

Leden bij het concertorkest €22,50
Leden bij het opleidingsorkest € 12,50
Leerlingen die nog niet bij een orkest spelen €5,00
Leden die bij de Nep-Tunes spelen €5,00

Als een muzikant bij meerdere orkesten speelt, geldt alleen het hoogste tarief.

Het rekeningnummer van de AMVZ is: NL40RABO0338107967