Welkom bij de AMVZ!

De AMVZ bestaat al sinds 1984 en heeft op dit moment ruim 50 leden. Een prachtige fanfare met een heel breed repertoire en een enthousiaste professionele dirigent.

Spelen bij de AMVZ betekent repeteren op de dinsdagavond bij een gezellige club en regelmatig een concert. Denk maar aan het  spetterende Promsconcert… ook zijn we te vinden; op de Kerstmarkt, bij Maestro, het Flevoland HaFaBra-festival dat we een aantal keren zelf organiserden, en treden we graag op bij het Philagilde. Niet in de laatste plaats vanwege de gezelligheid en de heerlijke traktaties tussendoor die we van de bewoners krijgen! Ook gaan we af en toe eens met zijn allen naar het buitenland om daar op te treden en hebben we uitwisselingen met andere korpsen. Bij onze laatste deelname in 2018 aan het concours te Zutphen hebben wij een eerste prijs behaald in de vierde afdeling.

Voor de beginners onder ons is er het Opleidings-orkest waar de eerste ervaring kan worden opgedaan met samenspelen. Daarna is er voor de verder gevorderden het fanfare orkest. Bij al deze onderdelen staat gezelligheid en muzikaliteit voorop.

Wie zijn wij?

De Algemene Muziekvereniging Zeewolde is officieel opgericht tijdens de oprichtingsvergadering op 31 oktober 1984 in door Gerrit Wolthuis, Martin Krebbers en Jan Hoeve, samen met Marjan Hartgers en J. Verschoor.  In het toen nog maar enkele honderden inwoners tellende jonge dorp werd door drie inwoners van het eerste uur besloten, dat in zo’n startend dorp een muziekvereniging niet mocht ontbreken. De heren Gerrit Wolthuis, Martin Krebbers en Jan Hoeve vormden respectievelijk de voorzitter, secretaris en penningmeester van de op te richten muziekvereniging. Met z’n drieën stapten zij naar notaris Vos te Dronten om de oprichting van de Algemene Muziekvereniging Zeewolde in een akte te laten vastleggen. Gerrit, Martin en Jan kregen een club enthousiaste mensen bijelkaar die lid werden van de AMVZ. Tevens werd er een dirigent gezocht en gevonden: Jan Maat uit Almere. Gezamenlijk werd besloten om van de muziekvereniging een fanfare orkest te maken en al snel werden instrumenten aangekocht voor een fanfare bezetting.

Van de eerste leden, ongeveer 20 stuks, kon de helft reeds een instrument bespelen, de andere helft moest dit gaandeweg nog leren. De eerst repetities werden gehouden in november 1985. Dirigent Jan Maat gaf tijdens de repetities klassicaal muziekles voor degenen die nog maar net begonnen met blazen. Het allereerste optreden was de intocht van Sinterklaas, eind november 1985. De kleine AMVZ werd op een boerenkar met tractor rondgereden terwijl er eenvoudige Sinterklaasliedjes werden gespeeld. Veel partijtjes waren nog sterk vereenvoudigd door dirigent Jan Maat, zodat bijna iedereen mee kon doen. Het was die dag super-koud, sommige ventielen vroren vast, maar een optreden om nooit te vergeten. Met het groeien van het inwoners aantal groeide ook de AMVZ. Al snel kwamen er muzikanten van elders in Zeewolde wonen en zij gingen natuurlijk meespelen bij de AMVZ. Zo ontstond toch al redelijk snel een aardig fanfare orkest waar de dirigent mee aan de slag kon. De leerlingen van het eerste uur werden verder bijgespijkerd door Jan Maat en al in 1987 werd er begonnen met het werven van jonge leerlingen om een kweekvijver voor het grote orkest te creëren. In september 1987 startte Jan Maat met de opleiding van 30 jonge kinderen. Zij kregen gezamenlijk in klassikaal verband les, een bijna onmogelijke opgave, maar hij deed het! Van deze 30 kinderen haalden uiteindelijk maar 5 het orkest, momenteel zitten er nog twee van deze eerste leerlingen bij de AMVZ.

Langzamerhand ontstond er een volwaardige fanfare en werden de eerste concerten georganiseerd. Zo werd er een bevrijdingsconcert gegeven op 5 mei en later ontstonden de schuurconcerten, deze concerten werden gehouden in een boerenschuur in het buitengebied. Dit laatste concert is uitgegroeid naar het jaarlijkse Promsconcert.

In november 1991 deed de AMVZ voor het eerst mee aan een concours van de KNF. Zij kwam daarbij uit in de introductie-afdeling en werd na het behalen van een eerste prijs geplaatst in de eerst afdeling. In november 1993 werd er weer deelgenomen aan een concours en ook hierbij behaalde de AMVZ een eerste prijs. In november 1996 nam de AMVZ deel aan een KNF concours in Zwolle, hier behaalde zij een eerste prijs met promotie, waardoor zij in de afdeling Uitmuntendheid terecht kwam.

In de loop van de tijd ontstond de behoefte aan een drumband, zo kon de AMVZ haar marcherende taken in het dorp beter vervullen. Tot juni 2002 heeft de drumband onder leiding gestaan van drumbandinstrukteur Gerhard Mulderij. De drumband kende in haar bestaan vele hoogte- en dieptepunten. In juni 2002 werd besloten de drumband, waaruit de laatste jaren ook een machingband was ontstaan, op te heffen wegens te weinig leden.

Jan Maat, dirigent van het eerste uur, vertrok in maart 1998. Hij heeft de AMVZ laten groeien van bijna niets naar een volwaardig fanfare orkest. Het werd tijd voor nieuw bloed, nieuwe inzichten en nieuwe visies. Nadat Rene Schumacher uit Almere tijdelijk het dirigeerstokje overnam van Jan Maat, kreeg de AMVZ in september 1998 een nieuwe vaste dirigent: Wouter Isiger, 19 jaar jong en zeer getalenteerd. De AMVZ heeft veel geleerd van Wouter, maar helaas lukte de samenwerking tussen Wouter en de AMVZ niet. Daardoor besloot hij te vertrekken in december 1999 en zo kwam het dat Rene Schumacher de AMVZ weer tijdelijk uit de brand hielp. In juni 2000 kreeg de AMVZ Ralph Peters als dirigent. Met Ralph heeft de AMVZ reeds diverse succesvolle concerten gegeven. Daarnaast is Ralph een eigen lesprogramma voor leerlingen gestart en leidt hij een opstap-ensemble van de AMVZ. In 2004 heeft Ralph zijn plaats als dirigent weer afgegeven aan Rene Schumacher, die de vereniging weer leiding gaf totdat Frank Bollebakker per 1 September 2004 zijn plaats weer heeft ingenomen.

In 2016 zijn de Nep-Tunes opnieuw in het leven geroepen. In de jaren 90 hebben zij ook al meer dan 10 bestaan. Zij vormen een groep enthousiaste muzikanten die minder formele evenementen luister bij zetten met vrolijke en meeslepende muziek.

In September 2018 neemt Frank Bollebakker afscheid als dirigent van AMVZ. Tot aan het moment dat een nieuwe dirigent is aangesteld wordt de functie waargenomen door Arno Groeneveld.

Vanaf 7 Mei 2019 neem Jan Schoonhoven het dirigeerstokje over om AMVZ verder muzikaal te leiden. Na een jaar bleek deze samenwerking toch geen succes en is het stokje weer tijdelijk overgedragen aan Arno Groeneveld.
2020 is een vreemd jaar voor AMVZ. Door de diverse Corona maatregelen is het slechts zeer beperkt mogelijk samen muziek te maken. In dezelfde periode staat ook het kiezen van een andere dirigent op het programma.

Marten Miedema werd geboren te Witmarsum. Na de middelbare school vervolgde hij zijn opleiding aan de toenmalige Muziek Pedagogische Akademie te Leeuwarden. Hij studeerde hoofdvak trompet bij Jan Holtrop, hoofdvak HaFaBra-direke bij Henk van Loo sr. en Jan de Haan en verder bijvak piano bij Robert Harris.

In 1986 studeerde hij af als Docerend Musicus en is momenteel werkzaam als docent trompet, examencoördinator en hoofd korpsopleiding bij het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk te Sneek. Ook is Marten als trompetdocent werkzaam voor de Fryske Blaas Akademy. In 1987 behaalde hij het praktijkdiploma HaFaBra-direktie.

Tijdens zijn studie speelde Marten als (es-)cornerst en bugellist o.a. bij Brassband ‘It Heideblomke’ en de ‘Aegon’-brassband. Als trompettist was hij jarenlang verbonden aan het Frysk Fanfare Orkest waarvan hij tevens medeoprichter is. Tijdens zijn loopbaan als dirigent had hij onder meer de leiding over: Fanfare ‘Melodia’ Wyckel, Fanfare ‘Nij Libben’ Witmarsum, Fanfare ‘Excelsior’ Nijland, Brassband ‘Looft Den Heere’ Wirdum, Brassband ‘Crescendo’ Workum en Harmonieorkest ‘Euphonia’ Wommels. Naast zijn werk als dirigent/muziekdocent is Marten Miedema actief als arrangeur en jurylid.

Catharina KeekstraCatharina Keekstra-Veldema is voorbeeld van hoe je kan uitgroeien van een muzikant van de vereniging met veel ambities. Inmiddels is zij muzikaal leider van het opstap ensemble. Om dit te kunnen bereiken is zij erg actief geweest met diverse zelfstudies. Kijk hier maar eens hoe zij zo ver is gekomen.
Ben geboren in Holwerd en daar begonnen op mijn 8e de eerste trompetlessen via de vereniging en de muziekschool. Al gauw kreeg ik privéles van Siemen Hoekstra. Toen we in Zeewolde kwamen wonen heb ik les gehad van Edith Post.
Ben altijd een fanatieke trompettist geweest en heb vele jaren meegedaan met solisten concoursen oa Top solistenconcours in Elburg en Jan Gregoor concours in Beverwijk op mijn 16e.
Heb in Friesland bij verschillende orkesten gespeeld waaronder het fries jeugdharmonie orkest olv Piebe Bakker en Tseard Verbeek. Verschillende brassbands, fanfares en harmonie orkesten veelal samen met mijn broer. Heb samen met mijn broer (slagwerker) ook nog een leerzame directie cursus gevolgd bij Piebe Bakker.
Op dit moment speel ik bij de AMVZ en Hineni Symfonie orkest. Invallen doe ik ook in Wilnis en Ermelo wanneer dat nodig is.

In 1999 hebben we bij de AMVZ een opleidingsorkest opgericht waar ik dirigent van mag zijn.
Nu ben ik alweer een aantal jaren dirigent van een erg leuk en gemotiveerd opleidingsorkest met vele talenten op verschillende nivo’s. Om dit een beetje in goede banen te kunnen leiden heb ik nog een aantal directie lessen gevolgd bij Ralph Peters.

De jeugd heeft de toekomst en het is heerlijk om met deze doelgroep te werken. Maar ook met volwassenen musiceren is geweldig.

SASCHA VAN LOENEN is de koperdocent die voor amvz leden de opleiding verzorgt.

OVER MIJ

Mijn passie in het leven is muziek. Vrijwel al mijn doelen en wensen hebben te maken met muziek. Na mijn opleiding Jazz trompet in Utrecht en Den Haag ben ik zeer actief in de muziek industrie en ben ik opzoek naar leuke, nieuwe uitdagingen. Met mijn ervaringen heb ik leidinggevende en educative skills opgebouwd. Ik neem deel in bijna alle facetten van de muziekindustrie en ben altijd enthousiast om dat uit te voeren en verder uit te bereiden.
Ik ben actief als arrangeur en componist, geef lessen en coach bands.

Als saxofoondocent heeft AMVZ een afspraak met John Leenders. Met hem kan in overleg worden bepaald welke lessen er te volgen zijn bij hem.

Fanfare-repetities
De repetities van het concertorkest worden gehouden op de dinsdagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur in Open Haven onder leiding van Arno Groeneveld. Er is koffiepauze van 21.00 tot 21.15 uur.

B-orkest-repetities
Het B-orkest repeteert dinsdagavond in Open Haven van 18:45 tot 19:45 uur onder leiding van Catharina Keekstra

Opstap-orkest-repetities
Het Opstap-orkest repeteert dinsdagavond in Open Haven van 18:15 tot 18:45 uur onder leiding van Catharina Keekstra

Muzieklessen
In overleg met de betreffende docent.

De contributies
De contributies zijn als volgt vastgesteld:
Bedragen zijn per maand:

Volwassen lid (vanaf 16 jaar) €18,00
Junior lid (tot 16 jaar) €13,50

Leden bij het opstapensemble €  10,-
leerlingen die nog niet bij de fanfare of het B-orkest spelen €5,00

Het rekeningnummer van de AMVZ is: NL 40 RABO 0338 1079 67

Ledenadministratie
Heb je wijzigingen in jouw persoonlijke gegevens geef deze dan door aan Joke Boom.
joke.boom@hotmail.com

Bestuur

Het bestuur van de AMVZ wordt gevormd door Bart Vrieling (voorzitter), Gretha Houtman (penningmeester), Jeannette Hazelaar (secretaris),Maks de Dreu en Joke Boom-Rueter (algemeen bestuurslid).

We zullen ons even voorstellen!

Het B-orkest
amvzjeugdgroep

Het fanfareorkest
IMG_20151128_123245