Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?
De leden van Rabobank Flevoland mogen via de Rabobank Clubkas Campagne een deel van onze winst verdelen over verenigingen en stichtingen in ons werkgebied. Elk lid krijgt de mogelijkheid een vijftal stemmen te verdelen onder de organisaties die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, hoe hoger de financiële ondersteuning voor de betreffende vereniging of stichting. Op deze manier wil Rabobank Flevoland bijdragen aan het verenigingsleven, een belangrijk onderdeel van een vitale samenleving. De Rabobank Clubkas Campagne komt voor een groot aantal verenigingen en stichtingen in de plaats van sponsoring en donaties.
Rabo Clubkas 2016: zo werkt het
In 2016 is er vanuit onze winst een bedrag van €40.000 beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. In de stemperiode van 22 november tot en met 4 december bepalen onze leden hoe dit bedrag wordt verdeeld. Alle leden ontvangen hiervoor in november per post een stemkaart. Met een unieke code kunnen zij vervolgens online stemmen. Ieder lid krijgt vijf stemmen, waarvan hij of zij maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging of stichting mag uitbrengen.

Ik heb wel een rekening maar ik ben nog geen lid van Rabobank Flevoland Wilt u op ons stemmen, maar bent u nog geen lid van de Rabobank? U kunt zich als lid inschrijven op de site van de Rabobank, om zodoende eind november een stem op ons uit te brengen. Via deze link kunt u lid worden van Rabobank Flevoland:

https://events.rabobank.com/flevoland/clubkascampagne

Het is overigens niet verplicht alle stemmen uit te brengen. Nadat alle stemmen uitgebracht zijn, wordt het totaalbedrag gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Tijdens de grote finale avond op woensdag
14 december (locatie nader te bepalen) maken wij bekend wie de grote winnaars zijn van de Rabobank Clubkas Campagne en hoe het geld verdeeld wordt onder alle deelnemende verenigingen en stichtingen.

De Clubkas Campagne wordt door diverse Rabobanken in het land georganiseerd, zo ook bij Rabobank Breda. Zij hebben hier een kort filmpje over gemaakt dat u hier kunt bekijken.

Helpt u ons de clubkas van de AMVZ te spekken?

De AMVZ is een muziekvereniging waar ik al jaren met plezier mijn dinsdagavonden doorbreng en regelmatig concerten geef in binnen- en (soms) buitenland.

De AMVZ is een vereniging die zichzelf financieel goed draaiende weet te houden, maar zo nu en dan een extra impuls kan gebruiken.U kunt ons daar bij helpen!

Belangrijke data 2016

  • Begin/halverwege november: leden ontvangen een stemkaart;

  • 22 november t/m zondag 4 december: stemperiode voor de leden. Als u een rekening heeft bij de Rabobank in Flevoland en lid bent van deze bank, krijgt u in november de kans om ons te steunen door via uw bank een stem uit te brengen op de AMVZ.

  • 13 december: Grote Finale Avond met bekendmaking van de verdeling van het totaalbedrag van € 40.000,-.

Ik ga in november mijn stem uitbrengen op de AMVZ, wat doet zij met het uitgekeerde bedrag? De AMVZ gaat in 2017 het Scholenproject 2017 opzetten, een speciaal lesprogramma om basisschoolleerlingen warm te maken om muziek te gaan maken.

Leerlingen krijgen op deze manier makkelijk toegang tot het bespelen van een instrument.