Privacy beleid AMVZ
Met betrekking tot hoe AMVZ om gaat met het privacy beleid melden we het volgende:
• De persoonlijke gegevens die zijn vastgelegd in de ledenlijst zijn alleen beschikbaar voor het dagelijks bestuur. Zij zullen dus niet aan derden worden afgegeven.
• Alleen strikt noodzakelijke gegevens worden gebruikt, verwerkt en opgeslagen door het bestuur. Strikt noodzakelijk betekent in deze dat het gaat om persoonsgegevens die nodig zijn om contributie te kunnen innen en te kunnen communiceren met leden. Gegevens die niet nodig zijn voor de afschrijving van contributie en administratieve verwerking ofwel communicatie onderling , zijn inmiddels verwijderd. De gegevens die de AMVZ bewaart zijn alleen: NAW gegevens, IBAN nummer (rekening nummer), telefoonnummer, mailadres, duur lidmaatschap.
• Berichten aan de leden worden verspreid via E-mail. De daartoe benodigde e-mail adressen worden niet weergegeven in de aanhef van de berichten en zijn daarmee niet inzichtelijk voor anderen. Deze adressen zullen niet door de vereniging worden afgegeven aan derden, zonder toestemming van de betreffende persoon.
• Persoonsgegevens worden verwijderd op het moment dat een lid zich uitschrijft bij de vereniging.
• Bij het verwerken van online persoonsgegevens bij social media van leden onder de 16 jaar, wordt vooraf toesteming gevraagd van de ouders/ verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers.
• Foto’s,video’s of audio opnames die gemaakt zijn tijdens activiteiten van de vereniging kunnen voor PR doeleinden gebruikt worden. Hierbij wordt er op gelet dat deze opnames geen provocerende beelden of uitspraken bevatten.
• Een lid van de vereniging kan op ieder moment een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering van persoonsgegevens, en heeft het recht om op ieder moment een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
• Een lid van de vereniging mag op ieder moment een gegeven toestemming voor een verwerking intrekken.
• Het privacybeleid is terug te vinden op de website: www.amvz.net. Bij een nieuwe aanmelding wordt dit beleid verstrekt. Dit privacybeleid wordt verstrekt aan de huidige leden.