Na het welkom heten door de voorzitter op een repeteeravond kwam er een onverwachte wending aan de avond. Dit gold zeker voor Marjolein Janknegt. Zij werd gevraagd naar voren te komen, wat haar compleet verraste.
Marjolein is al 40 jaar muzikant, waarvan een groot deel bij AMVZ. Dit heugelijke feit kon natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Naast de felicitatie, kreeg ze van de voorzitter een oorkonde en en een speldje uitgereikt.

Gefeliciteerd Marjolein.